Tykkää meistä Facebookissa!

Suomen vanhin ruokaseura

Suomen Gastronomien Seura ry on vuonna 1945 perustettu Suomen vanhin, yleisesti arvostettu ruokaseura, johon kuuluu nykyisin noin 300 jäsentä. Seuran perusti sodan jälkeen seitsemän hengen ryhmä elvyttämään ja nostamaan Suomen ruokahuoltoa, elintarvikkeiden laatua ja ruokakulttuuria yleensä. Elintarviketeollisuus, ravintola-ala ja Suomen Kulttuurirahasto lähtivät mukaan toimintaan heti alusta.

Seura vaalii edelleen samoja arvoja; hyvää ruuanlaittotaitoa sekä ravintola- ja tapakulttuuria. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on seurata aktiivisesti kansainvälistä ruokamaailmaa, siellä käytävää keskustelua ja alan kehitystä. Tätä tietoa ja osaamista käytetään soveltuvassa määrin maassamme. Yhteydenpito ravitsemusalan tutkimuslaitoksiin ja oppilaitoksiin on tiivistä. Tavoitteena on ruuanvalmistustaidon kehittäminen, ruokakulttuurin nostaminen ansaitsemaansa arvoon ja sen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen.

Suomen Gastronomien Seuran vuosittaiseen ohjelmaan kuuluvat jäsentilaisuudet. Tilaisuudet voivat olla vierailukäyntejä alan yrityksiin tai oppilaitoksiin. Jäsenohjelmana järjestetään ravintolailtoja ja muita tilaisuuksia, joissa käsitellään asiantuntijoiden alustusten pohjalta ajankohtaisia teemoja, alan ammattilaisten johdolla workshopeja sekä tutustumismatkoja kotimaahan ja ulkomaille.

Seura on valinnut vuodesta 1985 lähtien Vuoden Ravintolan. Alan opiskelijoita palkitaan stipendein ja heitä tuetaan mm. lopputöiden ohjauksessa. On tavanomaista, että seuran jäsenten asiantuntemusta käytetään mm. valittaessa Vuoden Keittokirjaa ja erilaisissa työryhmissä. Vuosien varrella seura on myös julkaissut useita erilaisia alan teoksia, kuten ensimmäisen suomenkielisen Gastronomisen bibliografian ja vuosia säännöllisesti julkaistun Syö hyvin Helsingissä -oppaan.