Tykkää meistä Facebookissa!

Rekisteriseloste

Suomen Gastronomien Seura ry Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) §10 mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän tiedot
Suomen Gastronomien Seura ry
00170 Helsinki
Rekisterinumero: 39.318
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Kim Palhus

+358 40 7440373

Rekisterin nimi
Suomen Gastronomien Seura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenyyden ylläpitämiseen, tiedottamiseen ja markkinointitarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa jäsenyyssuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän jäsenetu- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Jäsenet saavat ajankohtaista viestintää sähköpostitse, jos siihen on annettu suostumus. Mobiiliviestintää käytetään vain, jos asiakas on antanut siihen luvan.

Rekisteritietojen lähde
Rekisterin tiedot saadaan jäsenten liittyessä seuraan. Jäsentietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin tai muun vastaavan rekisterin kautta.

Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Jäsenellä on mahdollisuus tutustua omiin tietoihinsa ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka jäsenyyden perusteella.

Rekisterin tietosisältö
Suomen Gastronomien Seura ry:n jäsenrekisteri sisältää ja siellä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi 
Osoite 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Jäsenyyden alkamis- ja loppumisajat

Jäsenmaksuseuranta

Tietojen käsittely
Suomen Gastronomien Seura ry käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus
Suomen Gastronomien Seura ry ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä säilytetään palvelimella ja siihen on pääsy vain salasanan avulla.

Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää seuran sihteerille tai puheenjohtajalle.

Lomakkeen yläreuna

Lomakkeen alareuna